Wonen

Op de boerderij wonen 8 mensen die allemaal op een verschillende manier ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. Iedereen heeft een persoonlijk begeleider die met hen bespreekt wat ze graag willen, en wat hier voor nodig is. Uitgangspunt is altijd dat we vinden dat iedereen zich verder kan ontwikkelen en dat we met iedereen verder kunnen zoeken naar voorwaarden die maken dat iemand een goed en zinvol leven kan leiden.

Binnen de begeleiding richten we ons vooral op wat iemand goed kan, en we stimuleren het om dat verder te ontwikkelen. De beperking waar iemand tegen aan loopt wordt dan in verhouding minder groot.

De bewoners

3 van de 7 bewoners hebben hun eigen appartement met eigen sanitair, keuken e.d. Ze kunnen gebruik maken van de algemene woonruimte, maar kunnen er ook voor kiezen om in hun eigen appartement te eten en hun tijd zelfstandig door te brengen. De andere 4 bewoners hebben ruime kamers, maar hebben meer de behoefte om in de groep te zijn en in directe nabijheid van de begeleiding.

We hebben momenteel geen plek meer voor nieuwe bewoners.

Bewoners kunnen meedoen met de dagbestedingsmogelijkheden die we aanbieden op de boerderij, maar we stimuleren hen ook om verder te kijken. Bijna alle bewoners hebben een dagbestedingsplek buiten de boerderij. Hier hebben ze andere contacten en kunnen ze zich verder ontwikkelen. In hun vrije tijd kunnen ze kiezen voor  activiteiten op de boerderij, zowel buiten als binnen. Een bewoner kan bijvoorbeeld zijn eigen dier in de stal verzorgen of een stuk tuin beheren. We hebben ook een stukje bos, waar een prachtige hut is gebouwd door enkele bewoners.

Drachten is dichtbij, dus alle voorzieningen zijn in de buurt. Sommige  bewoners gaan hier zelfstandig naar toe en verder gaan we ook regelmatig in de auto met een aantal bewoners naar de winkel, naar het bos of naar een markt o.i.d.

Neem contact met ons op

Of neem eens een kijkje op onze boerderij. We hebben ook een thee- en koffieschenkerij naast de boerderij in de oudheidskamer van Drachtstercompagnie.