Dagbesteding

“It Fallaet biedt een uitdagende werkplek, waarin mensen worden uitgedaagd hun persoonlijke kwaliteiten en talenten te ontwikkelen.”

Aan de slag op It Fallaet

It Fallaet biedt een uitdagende werkplek, waarin mensen vanaf 18 jaar worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Op de boerderij houden deelnemers zich bezig met verschillende werkzaamheden, afgestemd op persoonlijke wensen en behoeften. Zij kunnen hun voorkeur aangeven voor creatieve activiteiten of voor werk met de dieren, in de tuin of op het erf.

Wie werken hier?

De dagbesteding van It Fallaet bestaat uit deelnemers met verschillende leeftijden en verschillende behoeften aan ondersteuning; samen vormen we een dynamisch geheel. We streven er naar dat iedereen een goede plek heeft in de groep en zich gehoord en gezien voelt. Vanuit deze vertrouwelijke sfeer kijken we waar hulp bij nodig is en in wat voor werkzaamheden voor ieder afzonderlijk de uitdaging ligt.

De dagbesteding van It Fallaet bestaat uit deelnemers met verschillende leeftijden en verschillende behoeften aan ondersteuning; samen vormen we een dynamisch geheel. We streven er naar dat iedereen een goede plek heeft in de groep en zich gehoord en gezien voelt. Vanuit deze vertrouwelijke sfeer kijken we waar hulp bij nodig is en in wat voor werkzaamheden voor ieder afzonderlijk de uitdaging ligt.

Wat wil je leren?

Als je op It Fallaet komt werken, kijken we samen naar wat je wilt leren. Dit kunnen praktische vaardigheden zijn, zoals het kweken van aardappels of het verzorgen van een konijn, maar ook sociale vaardigheden, zoals je houden aan afspraken, samenwerken met je collega’s of vertrouwen hebben in wat je doet. Deze leerpunten schrijven we op in een ondersteuningsplan.

Doretta

Doretta Tigchelaar

Hoofd Dagbesteding

“Op It Fallaet werken we samen, beleven we samen en genieten we samen van het leven op de boerderij. Ieder op zijn eigen wijze die past bij de ontwikkeling die hij op dat moment doormaakt. De begeleiding ondersteunt en daagt uit waar nodig.”

Wie zijn betrokken?

It Fallaet zijn we samen: de groep deelnemers van de dagbesteding, bewoners van de zorgboerderij, de begeleiding en vrijwilligers. Ook mensen van buiten zijn bij ons van harte welkom! De kinderen van de basisschool uit het dorp die naar de lammetjes komen kijken, de mensen die de Fruittuin komen bezoeken en natuurlijk ouders en andere hulpverleners. Hun betrokkenheid vinden we erg belangrijk daarom is er regelmatig contact op formele en informele momenten.

Aanmelden voor de dagbesteding

Ben je enthousiast en wil je ook op It Fallaet aan het werk? Neem dan contact op met Doretta, de coördinator van de dagbesteding. Werken bij ons begint met een kennismakingsgesprek. Daarna kijken we in een periode van drie maanden tijd of de werkzaamheden van onze dagbesteding bij jou passen. Na deze kennismakingsperiode wordt besloten door jou en ons of je definitief bij ons aan het werk komt.