Kinder groep

Vanaf 1 januari 2018 hebben wij helaas geen kindergroepen meer. In de afgelopen (ruim) 10 jaar hebben we kinderen begeleid met heel diverse mogelijkheden en beperkingen.

We handelden met de volgende speerpunten:

1. Samenwerking tussen begeleiding en ouders/verzorgers vinden we heel belangrijk. We merken vaak dat een bepaalde manier van begeleiden een positief effect heeft op het gedrag van een kind, maar dit beklijft veel beter als we op dezelfde lijn zitten als de ouder(s) We merken dat ouders regelmatig behoefte hebben aan adviezen en aan afstemming en continuïteit.

2. Meetbare vooruitgang van kinderen op sociaal gebied en op het gebied van vaardigheden brengen we in kaart. Met behulp van leerlijnen kunnen kinderen hun  vaardigheden vergroten.  Met behulp van de training: ’Omgaan met jezelf en de ander’ kunnen ze hun sociale vaardigheden vergroten in een kleine veilige groep. En aan de hand van leerlijnen vergroten kinderen hun vaardigheden.

Voorwaarden

De voorwaarden die hier voor nodig waren:

  • We hebben een vaste  groep met vaste begeleiding.
  • Samenwerking  met ouders/verzorgers.
  • Samenwerking met de medewerker vanuit het gebiedsteam en andere hulpverlening die betrokken is bij het kind en het gezin.
  • Budget dat voldoende is om de zorg voor langere tijd te kunnen waarborgen.

Neem contact met ons op

Of neem eens een kijkje op onze boerderij. We hebben ook een thee- en koffieschenkerij naast de boerderij in de oudheidskamer van Drachtstercompagnie.