Kwaliteit

“It Fallaet neemt de verantwoordelijkheid voor goede zorgverlening heel serieus. Dat vertaalt zich in het creëren van veiligheid, transparantie en deskundigheid.”

Kwaliteit en veiligheid

Als zorgboerderij zijn we continu aan het streven naar de beste zorg voor onze cliënten. Daarom:

  • wordt de zorg individueel afgestemd;
  • is er altijd een hbo- of mbo-geschoold personeelslid op de groep aanwezig;
  • beschikken wij over het kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren: “Kwaliteit laat je zien”. Het klachtenreglement is hier in te zien. Het keurmerk wordt jaarlijks getoetst door de landelijke Federatie Landbouw en Zorg;
  • wordt jaarlijks de dierverzorging en hygiëne gecontroleerd;
  • is er altijd een bhv’er aanwezig;
  • en beschikken wij over het Keurmerk Zoönosen.

Samenwerking

It Fallaet is een zelfstandig werkende zorginstelling die de complete basis zorg waarborgt rondom bewoners en deelnemers van de dagbesteding. Voor extra expertise werken we nauw samen met een gedragsdeskundige van ’s Heeren Loo die betrokken is bij de vormgeving van de zorg. Ook zijn we aangesloten bij BEZINNZorg (Boer en Zorg in Noord Nederland). Bij hen kunnen we altijd terecht met vragen over kwaliteitseisen, financiering, de nieuwe wetgeving, en dergelijke. BEZINNZorg heeft tevens jaarlijks een scholingsaanbod waar we graag gebruik van maken. Vanzelfsprekend betrekken we ook de ouders en andere hulpinstanties bij het bieden en organiseren van zorg; we vinden het erg belangrijk om hierin open en transparant te zijn.

Ons streven is een goed gebalanceerde zorg, waarbij de bewoners en de deelnemers van de dagbesteding worden uitgedaagd om dát te doen wat ze kunnen, en om ondersteuning te bieden op de vlakken waar dat nodig is. Per bewoner of deelnemer kijken we waar deze ondersteuning het beste te organiseren valt. Daarom werken we tot slot samen met andere werk-/dagbestedingsplekken, GGZ, huisartsen en andere woonplekken. Op deze manier kunnen we voor al onze bewoners en deelnemers zorg op maat bieden.