LET OP: NLDoet op vrijdag 13 maart gaat niet door!

LET OP: NLDoet gaat NIET door op vrijdag 13 maart! Wij volgen hiermee het advies op van het Oranje Fonds om alle activiteiten uit te stellen in verband met het indammen van het corona-virus. Meer informatie zie op de website van NLDoet: https://www.nldoet.nl